CARLO GAVAZZI

 • 成立于1936年,总部位于瑞士,CARLO GAVAZZI是一家集设计、制造和销售电子设备的国际集团。集团为全球市场工业及楼宇自动化市场提供包括监控定时器、继电器、传感器、能源管理系统、固态继电器、安全设备等产品以及解决方案。

元器件制造商排行

< 1/3 >

CARLO GAVAZZI供应产品

 • 综合排序
 • 按库存排序
 • 按价格排序

仅显示有货

共找到 8616CARLO GAVAZZI 供应产品

 •  
 • 商品型号
 • 供应商
 • 制造商
 • 详细
 • 库存数量
 • 梯度
  原价(含税)
  优惠价(含税)
  香港交货
  货期
  操作
 •  
 • PA2110/1

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:6

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥132.5162

  ¥106.013

  $16.753

  3+

  ¥126.6866

  ¥101.3493

  $16.016

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • S194156115

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

  下载数据手册
 • 库存:5

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥5606.9244

  ¥4485.5395

  $708.84

  3+

  ¥5335.8883

  ¥4268.7106

  $674.575

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • AX-2MF-11

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:5

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥163.2308

  ¥130.5846

  $20.636

  3+

  ¥154.7908

  ¥123.8326

  $19.569

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • GT12S1A

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:4

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥1833.9968

  ¥1467.1974

  $231.858

  3+

  ¥1650.5797

  ¥1320.4638

  $208.67

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • PA2110/2

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:11

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥132.5162

  ¥106.013

  $16.753

  3+

  ¥126.6866

  ¥101.3493

  $16.016

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • RHS112A

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

  下载数据手册
 • 库存:24

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥553.9927

  ¥443.1942

  $70.037

  3+

  ¥528.9338

  ¥423.147

  $66.869

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
 •  
 • PMC01D115

 • element14

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

  下载数据手册
 • 库存:6

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥1555.9582

  - -

  $216.6334

 • 香港:7-10工作日

  国内:8-12工作日

 • 我要下单
 •  
 • G32101111

 • chip1stop

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:2

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥632.5048

  - -

  $82.3

 • 香港:7-10工作日

  国内:8-12工作日

 • 我要下单
 •  
 • 8112

 • chip1stop

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:2

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥1168.1741

  - -

  $152

 • 香港:7-10工作日

  国内:8-12工作日

 • 我要下单
 •  
 • RHS301F115

  新客价

 • alliedelec

 • CARLO GAVAZZI

 • 批次:--

  编号:--

 • 库存:5

  起订:1

  MPQ:1

 • 1+

  ¥1457.9396

  ¥1166.3517

  $184.316

  3+

  ¥1392.16

  ¥1113.728

  $176

 • 香港:4-7工作日

  国内:5-9工作日

 • 我要下单
1234567891011 末页
 • 8616条记录  每页10条  第1页/共862
 • 优质供应商推荐
  < 1/3 >